Đóng

Nguyên Vật Liệu – Gỗ Ván Bóc (Ván Lạng) Bạch Đàn, Cao Su